Adınız - Name
E-Mail
Firma Adı - Your Firm
Şehir - Center
İlçe - Center2
Adres - Addres
Telefon Numaranız - Fhone
Mesajınız


 

"6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu ilgili kişi sıfatıyla, işbu web sitesi kanalıyla toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmesine, yine işlenmesini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilmesine, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılmasına, 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi gereğince kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini, kullanılıp kullanılmadığını, 3. Kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve bu 3. Kişilerin kim olduğunu, gerektiğinde düzeltilmesini ve silinmesini talep hakkım olduğunu anladığımı beyan eder, aydınlatılmış açık rızam ile onay veririm." ONAYLIYORUM /