İksel Elektromekanik  

"Kaliteli Üretim ve hizmet için doğru yerdesiniz"

         
         
     

  İMALATLARIMIZ
TELEKOMÜNİKASYON
Outdoor Kabinler
Network Sistemler
Akü Kabinleri
ELEKTRONİK CİHAZ KUTULARI
PANO KABİNLERİ
Boş Pano Kabinleri
Montajlı Pano Kabinleri
SAYAÇ PANOLARI
Boş Sayaç Panoları
Montajlı Sayaç Panoları
DUVAR TİPİ PANOLAR
Boş Duvar Tipi Panolar
Montajlı Duvar Tipi Panolar
ELEKTRİK DAĞITIM PANOLARI
Güç Panoları
Dağıtım Panoları
Kontrol Panoları
MAKİNA PARKURUMUZ
CNC Punch Kesim
CNC Abkant Büküm
Bakır İşleme Makinası
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İletişim
Kroki Adres
İstek - Bilgi Formu
     KİŞİSEL VERİ BAŞVURU SÜRECİ

 

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların şahsen, Türkçe yazılı olarak  ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
 
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi  

Başvurunun Yapılacağı Adres  

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi  

Şahsen Yazılı Başvuru 

Esenkent Mahallesi

Demetbağı  Sokak No:2

Ümraniye / İstanbul

Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Noter Vasıtasıyla Başvuru

Esenkent Mahallesi

Demetbağı  Sokak No:2

Ümraniye / İstanbul

Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) yoluyla başvuru 

 

ikselelektromekanik@hs01.k ep.tr  

 

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

 

Firmamızda kayıtlı bir email adresi ile başvuru

 

kvkk@iksel.com.tr

 

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ(10/03/2018 tarih ve 30356 sayılı R.G.) uyarınca başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.
Başvuru Sırasında Doldurulacak Bilgiler:
 •      Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
•      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
•      Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
•      Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
•      Talep konusu
Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
Kişisel verilerinizle ilgili başvuru yapmak istemeniz halinde aşağıdaki başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç  otuz gün içinde yazılı olarak ücretsiz yanıtlandırılacaktır. Ancak, yazılı cevap verilecek durumlarda on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfayı geçen her bir sayfa için Kurulca belirlenen işlem ücreti (1 TL) alınacaktır.
 

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

   

Copyright © İKSEL ELEKTROMEKANİK SAN.TİC.AŞ.  Esenkent Mah. Demetbağı Sok. No: 2 Ümraniye İstanbul Tel: 0216 508 21 66